Statkraft i verden

Siden virksomheten ble etablert i 1895 har Statkraft utviklet seg fra et nasjonalt selskap med fokus på norsk vannkraft, til et internasjonalt konsern som også er involvert i annen fornybar energi. I dag, med en konsolidert kraftproduksjon på totalt 66 TWh i 2016, er Statkraft Nordens nest største produsent av elektrisk kraft og Europas største produsent av fornybar energi.

Konsernets har 376 kraftverk med en samlet installert effekt på 19 269 MW (Statkrafts andel). Vannkraft er fortsatt den dominerende teknologien, etterfulgt av gass og vindkraft. Mesteparten av den installerte effekten er i Norge. Statkraft har også eierandel i 29 fjernvarmeanlegg med en samlet installert effekt på 774 MW. Disse er lokalisert i Norge og Sverige.

Statkraft i verden

(klikk på bildet for å forstørre)

Kolonnen "Regnskapsmessig konsoliderte kraftverk" viser kapasiteten til investeringer som Statkraft fullkonsoliderer i regnskapet i henhold til IFRS. Differansen mellom kapasiteten i henhold til direkte eierskap og konsolidert virksomhet tilskrives i stor grad investeringene i BKK, Agder Energi og SN Power som klassifiseres som tilknyttede selskaper i henhold til IFRS.

Kraftverk i konsernet

(klikk på tabellen for å forstørre)