Rapport om samfunnsansvar 2016

Tokkeåi

Denne delen av årsrapporten presenterer Statkrafts forpliktelse, styring og resultater for området samfunnsansvar. Rapporten beskriver ambisjoner og mål, utfordringer og aktiviteter – spesielt for temaene helse og sikkerhet, sikring (security), menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og forretningsetikk.