Nyheter

  • Konsernsjefens brev

    Statkrafts posisjon som ledende i Europa innen fornybar energi er styrket, og det øker også Norges betydning som energinasjon. Samtidig vil vi fortsette å være en god partner for kraftkrevende industri.