Styrets årsberetning

Statkraft oppnådde produksjonsrekord i 2016 med 66 TWh. Den gjennomsnittlige nordiske systemprisen var 28 prosent høyere enn det svært lave nivået i 2015. I kombinasjon med vellykket energidisponering og større bidrag fra internasjonal vannkraft ga dette en solid underliggende EBITDA på 13,9 milliarder kroner. Lavere markedsforventninger førte likevel til nedskrivninger som påvirket resultatet negativt. Dette ble delvis oppveid av positive valutaeffekter. Årsresultatet før skatt var på 5,2 milliarder kroner, og resultatet etter skatt endte på -179 millioner kroner.