Forfallsprofil

Forfallsprofilen for konsernets rentebærende gjeld er angitt i NOK millioner kroner.

  Debt in Statkraft AS Commercial papers Debt in subsidiaries Total
2020 2 445 0 123 2 568
2021 800 0 1 113 1 913
2022 8 405 0 286 8 691
2023 4 932 0 252 5 183
2024 0 0 88 88
2025 5 382 0 96 5 478
2026 0 0 92 92
2027 300 0 75 375
2028 0 0 46 46
2029 0 0 0 0
>2030 4 932 0 0 4 932

Per 31. desember 2019