Obligasjonslån

Obligasjonslån notert på Oslo Børs og London Stock Exchange.

Oslo Stock Exchange

Ticker Final maturity Currency Nominal Coupon
Statkraft AS        
STAKR40 08.07.2020 NOK    800 000 000 3M NIBOR + 60bp
STAKR38 15.12.2021 NOK    800 000 000 2.030 %
STAKR12 17.01.2022 NOK 1 500 000 000 5.290 %
STAKR41 08.07.2025 NOK    450 000 000 3.120 %
STAKR39 21.01.2027 NOK    300 000 000 2.600 %
Total   NOK 3 850 000 000  

 London Stock Exchange

Ticker Final maturity Currency Nominal Coupon
STATKRAFT 22    28.11.2022 EUR 700 000 000 2.500 %
STATKRAFT 1.500% 21.09.2023 EUR 500 000 000 1.500 %
STATKRAFT 25 20.03.2025 EUR 500 000 000 1.125 %
STATKRAFT 1.500% 26.03.2030 EUR 500 000 000 1.500 %
Total   EUR 2 200 000 000  

Oppdatert 11. februar 2020