Risikostyring

God håndtering av risiko er avgjørende for verdiskapingen og risikostyring er integrert i måten virksomheten ledes på.

De viktigste risikoene er knyttet til markedsoperasjoner, finansforvaltning, prosjektgjennomføring, driftsaktiviteter og rammebetingelser. Veksten internasjonalt bidrar til økt prosjektrisiko, både i konsept- og gjennomføringsfasen. Internkontroll står sentralt i risikostyringen.

Les mer om Statkrafts risikostyring i siste årsrapport