Jump to content Jump to navigation Jump to search

Eierstyring og selskapsledelse

Redegjørelsen vår for eierstyring og selskapsledelse tydeliggjør rolledelingen mellom den norske stat som eier, styret og ledelsen i selskapet.

Statkraft følger norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, men med avvik som følge av at selskapet ikke er børsnotert, har staten som eneeier og begrensninger i selskapets vedtekter. Statkraft forholder seg i tillegg til statens ti prinsipper for godt eierskap.

Relatert innhold

Vedtekter

Les vedtektene for Statkraft AS.

Les mer

Utbytte

Les mer om utbyttepraksisen vår.

Les mer

Risikostyring

Les mer om risikostyringen vår.

Les mer

Mennesker som sitter på en sofa
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Organisasjonen vår

Statkraft er organisert i fire forretningsområder og to stabsområder. Gå til organisasjonssidene for å lese mer om organisasjonen vår, styret og konsernledelsen.

Les mer
Kontakt oss