Statkraft AS: Resultat for andre kvartal 2017

20.07.2017 08.00 | børsmelding

Sterkt driftsresultat

(Oslo, 20. juli 2017) Statkraft oppnådde i andre kvartal 2017 et underliggende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 3047 millioner kroner, en økning på 609 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2016. Kvartalets resultat etter skatt endte på 1884 millioner kroner.

Høyere nordiske kraftpriser var den viktigste driveren bak økningen i EBITDA. Gjennomsnittlig systempris i Norden var 27,4 EUR/MWh i andre kvartal, en økning på 15% sammenlignet med prisnivået fra samme periode i 2016. Statkrafts totale kraftproduksjon var 14,6 TWh, en økning på 3% sammenlignet med andre kvartal i 2016.

- Statkraft har vist solid inntjening gjennom skiftende markedsforhold og gjennomfører  tiltak som styrker konsernets finansielle stilling. Jeg er godt fornøyd med at ratingbyrået Standard & Poor's har bekreftet Statkrafts rating på «A-» og har oppjustert ratingutsiktene  til «stabile», sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Statkrafts forbedringsprogram går etter planen og har så langt resultert i årlige kostnadsreduksjoner på cirka 25% av målet på 800 millioner kroner.

Statkraft investerer i vann-, vind- og solkraft, og bygger nå sitt andre solkraftverk.

I første halvår var Statkrafts underliggende EBITDA på 8233 millioner kroner, en økning på 1794 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2016. Økningen ble i hovedsak drevet av høyere kraftpriser, styrket bidrag fra markedsoperasjoner og lavere eiendomsskatt. Resultatet etter skatt for første halvår ble 4633 millioner kroner.

For ytterligere informasjon:

Kapitalmarkedene:
Stephan Skaane, tlf: 905 13 652, e-post:Stephan.skaane@statkraft.com
Yngve Frøshaug, tlf: 900 23 021, e-post: Yngve.Froshaug@statkraft.com

Media:
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com
Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tlf.: 911 59 952,
e-post: bente.engesland@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 3800 ansatte i mer enn 20 land.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
 

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Interim report Q2 2017 .PDF
Presentasjon Q2 2017 .PDF