Statkraft AS har oppdatert sitt EMTN program

18.05.2017 14.03 | børsmelding

I forbindelse med at Statkraft har oppdatert sitt EMTN program på Euro 6 000 000 000 er vedlagte melding sendt Londonbørsen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Vice President Group Treasury, Tron Ringstad, tel.: +47 992 93 670, e-post tron.ringstad@statkraft.com
Funding Manager Stephan Skaane, tel.: +47 905 13 652, e-post Stephan.Skaane@statkraft.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
 

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Publication of Offering Circulare .PDF