Statkraft AS: Offentliggjøring av resultater for første kvartal 2016

26.04.2016 08.25 | børsmelding

Statkraft offentliggjør resultater for første kvartal 2016 torsdag 28. april 2016 kl. 08.00.

Materialet vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no og på Oslo Børs http://www.newsweb.no/.

Direkte webcast
Kl. 09.00: Statkraft presenterer resultatene på webcast som overføres direkte på www.statkraft.no. Presentasjonen holdes på engelsk.

Kontaktpersoner:
Thomas Geiran, Head of Investor Relations, tlf.: +47 905 79 979
Yngve Frøshaug, Investor Relations, tlf.: +47 900 23 021

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12