Statkraft AS: Statkraft vurderer utstedelse av obligasjonslån i NOK

22.06.2015 14.16 | børsmelding

Statkraft AS (A-/Baa1) vurderer utstedelse av obligasjonslån i NOK med ulike løpetider.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jan Krogh-Vennemo i DNB Markets (+47 24 16 90 15),

Morten Frimann-Dahl i Nordea Markets (+47 22 48 77 84) eller

Mads Aamodt I SEB (+47 22 82 72 58)

 

Oslo, 22. juni 2015

Kontaktpersoner i Statkraft:

Vice President Tron Ringstad (+47 24 06 73 12)

Funding Manager Stephan Skaane (+47 24 06 83 06)

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største produsent av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 3700 ansatte i mer enn 20 land.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12