Statkraft AS: Offentliggjøring av resultater for første kvartal 2014

09.05.2014 10.50 | børsmelding

Statkraft offentliggjør resultater for første kvartal 2014 torsdag 15. mai 2014 kl. 08.00.

Materiale vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no og på Oslo Børs www.newsweb.no.

Direkte webcast og Q&A
Kl. 09.00: Statkraft presenterer resultatene på webcast som overføres direkte på www.statkraft.no. Presentasjonen holdes på engelsk av Statkrafts CFO Jens Bjørn Staff.

Kontaktpersoner:
Thomas Geiran, Head of Investor Relations, tlf.: +47 905 79 979
Yngve Frøshaug, Investor Relations, tlf.: +47 900 23 021

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12