Statkraft AS: Offentliggjøring av resultater for 3. kvartal 2013

01.11.2013 12.56 | børsmelding

Statkraft offentliggjør resultater for 3. kvartal 2013 torsdag 7. november 2013 kl. 08.00.

Materiale vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no og på Oslo Børs www.newsweb.no.

Presentasjon
Kl. 10.00: Audiocast/telefonkonferanse på engelsk, med en finansiell gjennomgang etterfulgt av en Q&A-sesjon. Audiocast er tilgjengelig på www.statkraft.no eller ring (+47) 21 00 69 12 for å delta over telefon. Konferansekode er 8066899.

Kontaktperson:
Yngve Frøshaug, Investor Relations, tlf.: +47 900 23 021
e-post: yngve.froshaug@statkraft.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12