Statkraft AS: Utstedelse av sertifikatlån

03.09.2012 17.11 | børsmelding

Statkraft AS har i dag utstedt et nytt sertifikatlån på NOK 500 millioner med forfall 6. desember 2012.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12