Statkraft AS - Tilbakekjøp av sertifikatlån

13.01.2011 15.30 | børsmelding

Statkraft AS har den 13. januar kjøpt tilbake pålydende NOK 165 millioner i ISIN NO0010582729 med forfall 8.4.2011. Transaksjonen er gjennomført på markedmessige betingelser.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12