Statkraft - Offentliggjøring av resultater for 3. kvartal 2011

03.11.2011 14.47 | børsmelding

Statkraft offentliggjør resultater for 3. kvartal 2011 torsdag 10. november 2011 kl. 08.00.

Materiale vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no og på Oslo Børs www.newsweb.no.

Presentasjon
Kl. 10.00: Audiocast/telefonkonferanse på engelsk, med en finansiell gjennomgang etterfulgt av en Q&A-sesjon. Audiocast er tilgjengelig på www.statkraft.no eller ring 800 80 119 / +47 23 18 45 01 for å delta over telefon.

Kontaktpersoner:
Yngve Frøshaug, Investor Relations ansvarlig, tlf.: +47 24 06 78 76 / +47 900 23 021

Johan Ailo Kalstad, Investor Relations, tlf.: +47 24 06 84 81 / +47 952 45 568
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12