Statkraft - Offentliggjøring av resultater for 1. kvartal 2011

12.05.2011 14.31 | børsmelding

Statkraft offentliggjør resultater for 1. kvartal 2011 torsdag 19. mai 2011 kl. 08.00.

 

Materiale vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no og på Oslo Børs www.newsweb.no.

 

Presentasjon
Kl. 10.00: Audocast/telefonkonferanse på engelsk, med en finansiell gjennomgang etterfulgt av en Q&A-sesjon. Audiocast er tilgjengelig på www.statkraft.no eller ring 800 80 119 / +47 23 18 45 01 for å delta over telefon.

 

Kontaktperson:
Johan Ailo Kalstad, Investor Relations, tlf.: +47 24 06 84 81 / +47 952 45 568

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12