Statkraft AS - Utstedelse av sertifikatlån

06.07.2010 14.46 | børsmelding

 

Statkraft AS har i dag utstedt et nytt sertifikatlån på NOK 600 millioner med forfall 8. april 2011.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12