Statkraft AS - Utstedelse av sertifikatlån

04.11.2010 15.19 | børsmelding

Statkraft AS har den 4. november utstedt et nytt sertifikatlån på NOK 300 millioner. Sertifikatet forfaller 8. februar 2011.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12