Statkraft - Offentliggjøring av resultater for 3. kvartal 2010

05.11.2010 10.00 | børsmelding

Statkraft offentliggjør resultater for 3. kvartal 2010 torsdag 11. november 2010 kl. 08.00.

 

Materiale vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no og på Oslo Børs www.newsweb.no.

 

Presentasjon
Kl. 11.00: Audocast/telefonkonferanse på engelsk, med en finansiell gjennomgang etterfulgt av en Q&A-sesjon. Audiocast er tilgjengelig på www.statkraft.no eller ring 800 80 119 / +47 23 18 45 01 for å delta over telefon.

 

Kontaktpersoner:
Stein Dale, CFO, tlf. +47 24 06 70 00
Johan Ailo Kalstad, Investor Relations, tlf.: +47 24 06 84 81 / +47 952 45 568