Statkraft - offentliggjøring av resultater for 4. kvartal 2007

06.02.2008 14.20 | børsmelding

Statkraft offentliggjør resultater for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2007 torsdag 14. februar 2008 kl 08.00.
 
1) Materiale.
Kvartalsrapport og PowerPoint presentasjon på norsk og engelsk blir sendt til Oslo Børs og gjort tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no (engelsk materiale på www.statkraft.com) kl 08.00.
 
2) Presentasjon i Statkrafts lokaler med webcast på norsk.
Investorer, analytikere og media inviteres til presentasjon av resultatet kl 09.00 i Statkrafts lokaler i Lilleakerveien 6 i Oslo. Både presentasjonen og påfølgende spørsmål/svar sesjon holdes på norsk og overføres via webcast på Statkrafts internettsider www.statkraft.no.
 
Påmelding til presentasjonen sendes til resultatpresentasjon@statkraft.com.
 
3) Telefonkonferanse på engelsk.
Telefonkonferansen starter kl 11.00 norsk tid. En gjennomgang av resultatene vil bli gitt før det åpnes for spørsmål.
 
For å delta i telefonkonferansen, vennligst ring 800 80 119 og be operatøren om Statkraft-presentasjonen. Vennligst oppgi navn og selskap.
 
For å spille av opptak av telefonkonferansen, ring 67 89 40 91:
Tast accountno: 1311 etterfulgt av #
Tast 1
Tast conferenceno: 311 etterfulgt av #
Tast 1 og avspillingen starter.
 
Kontaktpersoner:
Eli Skrøvset, konserndirektør/CFO, tlf.: +47 24 06 79 14 / +47 909 86 495
Yngve Frøshaug, Investor Relations, tlf.: +47 24 06 78 76 / +47 900 23 021
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.