Statkraft - offentliggjøring av resultater for 1. kvartal 2008

30.04.2008 14.38 | børsmelding

Statkraft offentliggjør resultater for 1. kvartal 2008 torsdag 8. mai 2008 kl 08.00.
 
1) Materiale.
Kvartalsrapport og PowerPoint presentasjon på norsk og engelsk blir sendt til Oslo Børs og gjort tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no (engelsk materiale på www.statkraft.com) kl 08.00.
 
2) Telefonkonferanse på engelsk.
Telefonkonferansen starter kl 10.00 norsk tid. En gjennomgang av resultatene vil bli gitt før det åpnes for spørsmål.
 
For å delta i telefonkonferansen, vennligst ring 800 80 119 og be operatøren om Statkraft-presentasjonen. Vennligst oppgi navn og selskap.
 
For å spille av opptak av telefonkonferansen, ring 67 89 40 91:
Tast accountno: 1311 etterfulgt av #
Tast 1
Tast conferenceno: 311 etterfulgt av #
Tast 1 og avspillingen starter.
 
Kontaktpersoner:
Stein Dale, konserndirektør/CFO, tlf.: +47 24 06 72 11 / +47 450 02 111
Yngve Frøshaug, IR-ansvarlig, tlf.: +47 24 06 78 76 / +47 900 23 021