Statkraft SF - vedtatt årsresultat for 2006

08.03.2007 08.14 | børsmelding

Styret i Statkraft SF vedtok 7. mars konsernets resultat for 2006. Resultatet ble 9.802 millioner kroner før skatt og 6.322 millioner kroner etter skatt. Dette er identisk med det foreløpige årsresultatet som ble meldt 15. februar 2007
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør/CFO Eli Skrøvset, tlf.: +47 2406 7914 / +47 909 86 495
IR-kontakt Yngve Frøshaug, tlf.: +47 2406 7876 / +47 900 23 021