Statkraft AS - Emisjon av nye EUR obligasjonslån

16.03.2007 10.06 | børsmelding

Statkraft AS har gjennomført emisjon av to lån med 6 års løpetid og 10,5 års løpetid under EMTN programmet. Beløpene ble henholdsvis EUR 300.000.000 og EUR 600.000.000. Innbetaling på lånene er 22. mars og lånene vil noteres på London børsen. Formålet med låneopptaket er å finansiere låneforfall og nye investeringer generelt.
 
ABN Amro, Deutsche Bank and Societe Generale har vært tilretteleggere for lånene.
 
For ytterligere informasjon henvises det til: http://www.statkraft.no/pro/finansiell_informasjon/lan/index.asp.
 
Kontaktpersoner:
Roar Hatling, SVP Treasury +47 2406 7004 / +47 9085 8989
Unni Hongseth, VP Treasury +47 2406 8218 / +47 4087 4498
Yngve Frøshaug, VP Investor Relations +47 2406 7876 / +47 9002 3021