Statkraft offentliggjør materiale for 4. kvartal 16.2.2006

13.02.2006 11.47 | børsmelding

Statkraft rapporterer resultatet for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2005 torsdag 16.2.2006. Resultatet offentliggjøres kl 08.00 og vil presenteres for investorer, analytikere og presse kl 09.00.

Statkraft rapporterer torsdag 16.2.2006 resultatet for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2005. Resultatet offentliggjøres kl 08.00 og vil presenteres på følgende måter:
 
1) Materiale
Kvartalsrapport og powerpoint-presentasjon på norsk og engelsk blir sendt til Oslo Børs og også gjort tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no (engelsk materiale på www.statkraft.com) kl 08.00.
 
2) Direkte overføring på norsk
Presentasjonen holdes kl 09.00 i Statkrafts lokaler i Lilleakerveien 6 i Oslo. Både presentasjonen og påfølgende spørsmål/svar sesjon holdes på norsk og overføres direkte til Statkrafts internettsider www.statkraft.no. De som ønsker å være til stede på presentasjonen kan melde seg på ved å sende e-post til resultatpresentasjon@statkraft.com innen 15. februar 2005.
 
3) Telefonkonferanse på engelsk
Telefonkonferansen starter kl 11.00 norsk tid. En gjennomgang av resultatene vil bli gitt før det åpnes for spørsmål.
 
For å delta i telefonkonferansen, vennligst ring 800 80 119 og be operatøren om Statkraft-presentasjonen. Vennligst oppgi navn og selskap.
 
Kontaktpersoner:
Lisbeth Lindberg, direktør økonomi og IR, tlf: +47 - 24 06 72 86 eller +47 - 995 23 150
Yngve Frøshaug, Investor Relations, tlf: +47 - 24 06 78 76 eller +47 - 900 23 021