Statkraft offentliggjør materiale for 3. kv. 9.11.2006

03.11.2006 13.48 | børsmelding

Statkraft rapporterer resultatet for tredje kvartal 2006 torsdag 9.11.2006. Resultatet offentliggjøres kl 08.00 og vil presenteres i konferansetelefon kl 10.00.
 
 
Statkraft rapporterer torsdag 9.11.2006 resultatet for tredje kvartal 2006. Resultatet offentliggjøres kl 08.00 og vil presenteres på følgende måter:
 
1) Materiale
Kvartalsrapport og powerpoint-presentasjon på norsk og engelsk blir sendt til Oslo Børs og også gjort tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no (engelsk materiale på www.statkraft.com) kl 08.00.
 
3) Telefonkonferanse på engelsk
Telefonkonferansen starter kl 10.00 norsk tid. En gjennomgang av resultatene vil bli gitt før det åpnes for spørsmål.
 
For å delta i telefonkonferansen, vennligst ring 800 80 119 og be operatøren om Statkraft-presentasjonen. Vennligst oppgi navn og selskap.
 
Kontaktpersoner:
Lisbeth Lindberg, direktør økonomi og IR, tlf: +47 - 24 06 72 86 / +47 - 995 23 150
Yngve Frøshaug, Investor Relations, tlf: +47 - 24 06 78 76 / +47 - 900 23 021