Statkraft offentliggjør materiale for 2. kv. 17.8.2006

10.08.2006 13.54 | børsmelding

Statkraft rapporterer resultatet for andre kvartal 2006 torsdag 17.8.2006. Resultatet offentliggjøres kl 08.00 og vil presenteres for investorer, analytikere og presse kl 09.00.
 
Statkraft rapporterer torsdag 17.8.2006 resultatet for andre kvartal 2006. Resultatet offentliggjøres kl 08.00 og vil presenteres på følgende måter:
 
1) Materiale
Kvartalsrapport og powerpoint-presentasjon på norsk og engelsk blir sendt til Oslo Børs og også gjort tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no (engelsk materiale på www.statkraft.com) kl 08.00.
 
2) Direkte overføring på norsk
Presentasjonen holdes kl 09.00 i Statkrafts lokaler i Lilleakerveien 6 i Oslo. Både presentasjonen og påfølgende spørsmål/svar sesjon holdes på norsk og overføres via web-cast på Statkrafts internettsider www.statkraft.no. De som ønsker å være til stede på presentasjonen kan melde seg på ved å sende e-post til resultatpresentasjon@statkraft.com innen 15. august 2006.
 
3) Telefonkonferanse på engelsk
Telefonkonferansen starter kl 11.00 norsk tid. En gjennomgang av resultatene vil bli gitt før det åpnes for spørsmål.
 
For å delta i telefonkonferansen, vennligst ring 800 80 119 og be operatøren om Statkraft-presentasjonen. Vennligst oppgi navn og selskap.
 
Kontaktpersoner:
Lisbeth Lindberg, direktør økonomi og IR, tlf: +47 - 24 06 72 86 / +47 - 995 23 150
Yngve Frøshaug, Investor Relations, tlf: +47 - 24 06 78 76 / +47 - 900 23 021