Statkraft offentliggjør materiale for 1. kv. 11.5.2006

08.05.2006 11.44 | børsmelding

Statkraft rapporterer resultatet for første kvartal torsdag 11.5.2006. Resultatet offentliggjøres kl 08.00 og vil presenteres i konferansetelefon kl 11.00.

Statkraft rapporterer torsdag 11.5.2006 resultatet for første kvartal 2006. Resultatet offentliggjøres kl 08.00 og vil presenteres på følgende måter:
 
1) Materiale
Kvartalsrapport og powerpoint-presentasjon på norsk og engelsk blir sendt til Oslo Børs og også gjort tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no (engelsk materiale på www.statkraft.com) kl 08.00
 
2) Telefonkonferanse på engelsk
Telefonkonferansen starter kl 11.00 norsk tid. En gjennomgang av resultatet vil bli gitt før det åpnes for spørsmål.
 
For å delta i telefonkonferansen, vennligst ring 800 80 119 og be operatøren om Statkraft-presentasjonen. Vennligst oppgi navn og selskap.
 
Kontaktpersoner:
Lisbeth Lindberg, direktør økonomi og IR, tlf: +47 - 24 06 72 86 eller +47 - 995 23 150
Yngve Frøshaug, Investor Relations, tlf: +47 - 24 06 78 76 eller +47 - 900 23 021