Statkraft SF - vedtatt årsresultat for 2005

08.03.2006 12.05 | børsmelding

Styret i Statkraft SF har i dag vedtatt konsernets resultat for 2005. Årsesultatet ble 6.030 millioner kroner etter skatt. Dette er identisk med det foreløpige årsresultatet som ble meldt 16. februar 2005.

Kontaktpersoner:
Eli Skrøvset, konserndirektør/CFO, tlf.: +47-24067914 / +47-90986495
Lisbeth Lindberg, direktør økonomi og IR, tlf.: +47-24067286 / +47-99523150