Statkraft AS, EMTN obligasjonslån med 10 års løpetid

26.10.2006 09.13 | børsmelding

Statkraft AS emitterer et 10 års NOK denominert obligasjonslån, bade fast og flytende, under EMTN programmet.
 
Statkraft AS  har tildelt Nordea and SEB Merchant Banking i fellesskap et mandat til å tilrettelegge for obligasjonslån inntil NOK 4 mrd under EMTN programmet. Obligasjonslånene vil ha 10 års løpetid og med fast og flytende rente. Lånene vil noteres på Oslo Børs.
 
Innbetaling på lånene er forventet å være 10 november 2006.
 
For ytterligere informasjon om betingelser på lånene, kontakt Nordea på +47 22 48 78 64 eller SEB Merchant Banking på +47 22 82 72 65. EMTN prospektet er tilgjengelig på www.statkraft.com.
 
Kontaktpersoner (Statkraft):                                  Kontor                              Mobil