Statkraft AS - vedtatt årsresultat for 2005

08.03.2006 12.04 | børsmelding

Styret i Statkraft AS har i dag vedtatt konsernets resultat for 2005. Resultatet ble 8.449 millioner kroner før skatt og 5.620 millioner kroner etter skatt. Dette er identisk med det foreløpige årsresultatet som ble meldt 16. februar 2005.
 
Kontaktpersoner:
Eli Skrøvset, konserndirektør/CFO, tlf.: +47-24067914 / +47-90986495
Lisbeth Lindberg, direktør økonomi og IR, tlf.: +47-24067286 / +47-99523150