Statkraft AS - utbytte for 2006

06.10.2006 13.14 | børsmelding

I Statsbudsjettet for 2007 foreslår regjeringen et utbytte fra Statkraft SF til staten på 98 pst. av konsernets årsresultat etter skatt og minoritetsandeler.
 
I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2007, som er lagt frem i dag, omtales utbyttet fra Statkraft til staten for regnskapsåret 2006 som følger:
 
"For Statkraft SF foreslås det et utbytte på 98 pst. av konsernets årsresultat etter skatt og minoritetsandeler, dvs. 5 880 mill. kroner ut fra foreliggende resultatanslag."
 
Resultatprognosen som er lagt til grunn er på linje med selskapets forventning. Statkraft SF er morselskap til Statkraft AS og det foreslåtte utbyttet vil være førende også for disposisjonene i Statkraft AS.
 
 
Kontaktpersoner:
Eli Skrøvset, konserndirektør/CFO, tel.: +47-24 06 79 14 / +47-909 86 495
Yngve Frøshaug, Investor Relations, tel.: +47-24 06 78 76 eller +47-900 23 021