Statkraft AS - Avtale om salg av grønne sertifikater opphørt

23.12.2005 18.12 | børsmelding

Statkraft har i dag inngått en avtale om å terminere forpliktelsen konsernets idriftssatte vindparker har til å selge grønne sertifikater. Det nederlandske selskapet NUON var forpliktet til å kjøpe disse sertifikatene fra vindparkene i 15 år fra hver av parkenes idriftsetting. NUON beholder retten til 50 % av inntektene fra framtidig salg av grønne sertifikater fra vindparkene. Avtalen vil gi Statkraft et økt forventet resultat etter skatt på anslagsvis 720 mill. kr i fjerde kvartal 2005.
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør Jørgen Kildahl, tel: +47 9098 6332