Statkraft - Tilbud om tilbakekjøp av obligasjoner

30.05.2005 09.10 | børsmelding

Statkraft SF tilbyr obligasjonseierne i obligasjonslånene STAKR01 (ISIN NO 001 016710.9) og STAKR02 (ISIN NO 001 016760.4) å kjøpe tilbake utestående obligasjoner i lånene.
 
Tilbakekjøpstilbudet er gyldig frem til klokken 11.00 den 7. juni 2005. Endelige tilbakekjøpsbetingelser vil bli fastsatt klokken 12.00 samme dag, og oppgjør vil finne sted den 10. juni 2005.
 
Nordea Markets er valgt som tilrettelegger for transaksjonen. Tilrettelegger kan kontaktes for nærmere informasjon om vilkår.
 
En beskrivelse av tilbakekjøpstilbudet finnes vedlagt.
 
Kontaktpersoner:
 
Unni K Hongseth, Ansvarlig finansiering og rentestyring, tlf: 24 06 82 18/40 87 44 98
Ola Idland, Finansdirektør, tlf 24 06 79 03/90 51 85 39