Statkraft - Tilbakekjøp av obligasjoner gjennomført

07.06.2005 16.07 | børsmelding

Statkraft SF har i dag ved akseptfristens utløp kjøpt tilbake obligasjoner med pålydende verdi kr 675.400.000 i STAKR01 (ISIN NO 001 016710.9) og kr 1.079.000.000 i STAKR02 (ISIN NO 001 016760.4). Etter tilbakekjøp er utestående beløp i de to lånene hhv kr 1.398.900.000 i STAKR 01 og kr 1.421.000.000 i STAKR02. Obligasjonene ble kjøpt tilbake til kurs 106,64 i STAKR 01 og kurs 114,18 i STAKR02.
 
Kontaktpersoner:
 
Unni K Hongseth, Ansvarlig finansiering og rentestyring, tlf: 24 06 82 18/40 87 44 98
Ola Idland, Finansdirektør, tlf 24 06 79 03/90 51 85 39