Statkraft - Salgsprosessen av TEV er avsluttet

25.11.2005 13.55 | børsmelding

Regjeringen har i Kongen i statsråd i dag besluttet å oppheve konkurransemyndighetenes vedtak som påla Statkraft å selge Trondheim Energiverk (TEV). Statkraft har derfor besluttet å avbryte salgsprosessen av TEV med øyeblikkelig virkning. TEV er en strategisk investering, og salget var kun initiert som et resultat av det pålegget som nå er opphevet.
 
Kontaktperson:
Lisbeth Lindberg, Direktør økonomi og IR, tel: +47 2406 7286/ +47 9952 3150