Statkraft - Førtidig innfrielse lån - obligasjonseiermøte

10.05.2005 08.03 | børsmelding

På vegne av Statkraft SF, innkaller Norsk Tillitsmann ASA i dag til obligasjonseiermøte vedrørende tilbud om førtidig innfrielse av følgende obligasjonslån;
ISIN 001000292,6
ISIN 001016710,9
ISIN 001016705,9
ISIN 001002081,1
ISIN 001006974,3
ISIN 001016760,4
ISIN 001012152,8
ISIN 001011980,3
ISIN 001002768,3
ISIN 001005984,3
ISIN 001005985,0
ISIN 001005054,5
 
Totalt utestående volum i disse lånene er NOK 14,2 mrd. Obligasjonseiermøte vil bli avholdt fredag 20. mai 2005 og eventuell innfrielse av lånene vil være 31. mai 2005.
 
Kontaktpersoner:
Unni K. Hongseth, Ansvarlig finansiering og rentestyring, tel: 2406 8218/408 74 498
Ola Idland, Finansdirektør, tel: 2406 7903/905 18 539