Statkraft - Dokumentavgift knyttet til omorganisering reduseres

01.07.2005 09.01 | børsmelding

I forbindelse med omorganiseringen av Statkraft til aksjeselskap og overdragelse av fast eiendom fra Statkraft SF til Statkraft Energi AS, er det lagt til grunn at det vil påløpe dokumentavgift. Finansdepartementet har nå uttalt seg om prinsippene for beregning av denne avgiften. Basert på disse prinsippene er resterende dokumentavgift grovt anslått til ca 500 mkr. Statkraft har tidligere meldt at den resterende avgiften kunne komme opp mot 1,8 mrd kr.
 
 
Kontaktpersoner:
Lisbeth Lindberg, direktør økonomi og IR, tel: +47-2406 7286 eller +47-995 23 150