Kjøper vannkraftproduksjon i Sverige og Finland

01.07.2005 11.30 | børsmelding

Statkraft og det svenske energikonsernet Sydkraft har i dag inngått avtale der Statkraft overtar 24 vannkraftverk i Sverige og Finland med en årlig middelproduksjon på ca. 1,6 TWh. Kjøpet er basert på en prinsippavtale som ble inngått i oktober i fjor mellom Statkraft og det tyske kraftselskapet E.ON, som er majoritetseier i Sydkraft.

Transaksjonsprisen er på ca. 4,5 milliarder SEK. Statkraft overtar eierskapet og driftsansvaret fra 1. oktober 2005. Driften av kraftverkene vil bli samordnet med driften av Statkrafts øvrige kraftverk.
 
I Sverige overtar Statkraft 20 kraftverk med en årlig middelproduksjon på ca 1,3 TWh. Kraftverkene er plassert i Ångermanselven, Skellefteelven og Gideelven.
 
I Finland overtar Statkraft fire kraftverk med en årlig middelproduksjon på ca 0,3 TWh.
Kraftverkene er plassert ved byen Kotka sydøst i Finland og noen mil vest for Tampere i det sydvestlige Finland.
 
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør Jørgen Kildahl, tel.: +47- 24 06 73 75 / +47- 909 86 332
Lisbeth Lindberg, direktør økonomi og IR, tel: +47-2406 7286 eller +47-995 23 150