Investerer i gasskraftverk nær Köln i Tyskland

27.06.2005 15.23 | børsmelding

Statkraft vil investere i gasskraftverket Knapsack utenfor Köln i Tyskland. Gasskraftverket etableres som et eget selskap med Statkraft som eier. Den totale investeringen er anslått til ca 400 millioner Euro og anlegget vil få en årlig produksjon på mellom 4 og 5 TWh. Kraftverket er det andre Statkraft planlegger i Tyskland.

Gasskraftverket Knapsack, nær Köln i Nordrhein-Westfalen-regionen i Tyskland, etableres som et eget selskap med Statkraft som eier. Kraftverket skal bygges i industriparken Knapsack Chemiepark der mange større industriselskaper er lokalisert. Forberedende grunnarbeider er allerede gjennomført, og planlagt ferdigstillelse av kraftverket er høsten 2007. Prosjektet er innvilget en overordnet miljøtillatelse fra tyske føderale myndigheter. Denne omfatter alle nødvendige tillatelser etter gjeldende tysk lov for bygging og drift av anlegget.
 
Gasskraftverket vil få en kapasitet på 800 MW og en årlig produksjon på mellom 4 og 5 TWh. Kraftverket skal bygges med beste tilgjengelige teknologi innen områdene miljø, sikkerhet og energieffektivitet.
 
Utviklingen av Knapsack-prosjektet ble startet av britiske PowerGen på slutten av 1990-tallet, og prosjektet ble solgt til amerikanske InterGen i 2000. I mars i år kjøpte Statkraft prosjektselskapet som eier rettighetene til gasskraftverket i Knapsack fra InterGen.
 
Investert beløp er anslått til ca 400 millioner Euro. Statkraft har inngått en kraftkjøpsavtale (Power Purchase Agreement) med det nederlandske energiselskapet Essent for 33 prosent av kraftverkets kapasitet. Det sikrer risikoavlastning gjennom langsiktige leveranser av kraft til gitte betingelser. 
 
 
Kontaktpersoner:
Lisbeth Lindberg, direktør økonomi og IR, tel: +47-2406 7286 eller +47-995 23 150
Konserndirektør Ragnvald Nærø, tel.: +47- 2406 7100/ +47- 900 80 303