Investerer i gasskraft i Tyskland

27.05.2005 11.08 | børsmelding

Styret har i dag besluttet at Statkraft vil investere i gasskraftverket Herdecke i Tyskland. Statkrafts eierandel vil være 50%. Det tyske energiselskapet Mark-E vil eie de øvrige aksjene i selskapet. Den totale investeringen (100 %) er anslått til ca 220 mill Euro.

(Oslo, 27. mai 2005) Statkraft og det tyske energiselskapet Mark-E skal bygge et nytt og moderne gasskraftverk i Herdecke i Tyskland. Med denne investeringen får Statkraft tilgang til egen, fleksibel kraftproduksjon på kontinentet. Dette vil bidra til å styrke konsernets handelsvirksomhet i Europa.
 
­- Dette er et strategisk viktig skritt for Statkraft. Egen produksjonskapasitet på kontinentet vil styrke vår krafthandelsvirksomhet. Denne investeringen gir muligheter for økt inntjening samtidig som vi reduserer vår risikoeksponering i handelsvirksomheten. I tillegg blir dette gasskraftverket bygget med beste tilgjengelige teknologi (CCGT), sier konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft.
 
Gasskraftverket Herdecke nær Dortmund i Tyskland etableres som et felleseiet selskap hvor Statkraft og det tyske energiselskapet Mark-E eier 50 prosent hver. Byggingen er ventet å starte høsten 2005 med planlagt ferdigstillelse høsten 2007. Før byggingen kan ta til, er prosjektet avhengig av endelig godkjenning fra tyske myndigheter.
 
Gasskraftverket vil få en kapasitet på 400 MW og en planlagt årsproduksjon på rundt 2,4 TWh. Kraftverket vil bli basert på den best tilgjengelige teknologi innen områdene miljø, sikkerhet og energieffektivitet, og får en virkningsgrad på minst 57,5 prosent.
 
Investert beløp er anslått til ca. 220 millioner Euro. Samarbeidsavtalen sikrer begge parter lik innflytelse over selskapet. De to eierne vil i utgangspunktet disponere en produksjonskapasitet tilsvarende sin eierandel. Prosjektselskapet vil inngå avtaler om gassleveranser for å dekke kraftverkets produksjon.
 
Kontaktpersoner:
Lisbeth Lindberg, direktør økonomi og IR, tel: +47-2406 7286 eller +47-995 23 150
Yngve Frøshaug, Investor Relations, tel: +47-2406 7876 eller +47-900 23 021
Konserndirektør Ragnvald Nærø, tel.: +47- 24 06 71 00/ +47- 900 80 303