Omorganiseringen av Statkraft SF er vedtatt i foretaksmøte og generalforsamlinger

01.10.2004 12.03 | børsmelding

Foretaksmøtet i Statkraft SF og generalforsamlingene i Statkraft Energi AS og Statkraft AS har i dag besluttet at omorganiseringen av Statkraft SF skal gjennomføres som beskrevet i melding med vedlegg offentliggjort på Oslo Børs den 28.9.2004.