Børsmelding:Tilbud om tilbakekjøp av norske obligasjoner

11.11.2004 08.04 | børsmelding

(Oslo, 11. november 2004) Statkraft SF fremsetter herved et tilbud til obligasjonseierne i obligasjonslånene STAKR01 (ISIN NO 001 016710.9) og STAKR03 (ISIN 001 016705.9) om å kjøpe tilbake utestående obligasjoner i de to lånene. Foretaket har til hensikt å kjøpe tilbake inntil NOK 4.000.000.000 i de to lånene samlet, men forbeholder seg retten til å akseptere eventuelt volum utover dette. Dersom akseptert volum fra obligasjonseierne overstiger foretakets ønske om tilbakekjøp utover NOK 4.000.000.000, vil det bli foretatt en proratarisk avkortning.

Tilbakekjøpstilbudet er gyldig frem til klokken 11.00 den 24. november 2004. Endelige tilbakekjøpsbetingelser vil bli fastsatt klokken 12.00 samme dag, og oppgjør vil finne sted den 30. november 2004.
 
Statkraft AS vil samtidig opplyse om at selskapet vil utstede to nye obligasjonslån med 10 års løpetid.
 
DnB NOR Markets og Nordea Markets er valgt som tilretteleggere for begge transaksjonene. Tilretteleggerne kan kontaktes for nærmere informasjon om vilkår mv.
 
En kort beskrivelse av tilbakekjøpet er tilgjengelig på www.newsweb.no (tickerkode STAKR01, STAKR03 og STAKR07). Års- og delårsrapporter for Statkraft er tilgjengelig på www.statkraft.no.
 
Kontaktperson:
Direktør IR Lisbeth Lindberg, tlf.: 24 06 72 86/995 23 150