Børsmelding:Tilbakekjøp av obligasjoner gjennomført

24.11.2004 15.00 | børsmelding

Statkraft SF har i dag ved akseptfristens utløp kjøpt tilbake obligasjoner med pålydende verdi kr 2.339.200.000 i STAKR01 (ISIN NO 001 016710.9) og kr 1.388.000.000 i STAKR03 (ISIN NO 001 016705.9). Etter tilbakekjøp er utestående beløp i de to lånene hhv
kr 2.074.300.000 i STAKR01 og kr 3.112.000.000 i STAKR03. Obligasjonene ble kjøpt tilbake til kurs 108,88 for STAKR01 og kurs 100,45 for STAKR03.
 
Statkraft AS har samtidig avsluttet tegningen i de tidligere meddelte nye obligasjonslånene med 10 års løpetid. Det ble emittert til sammen kr 4.000.000.000 i de to lånene.
 
Kontaktperson:
Direktør IR Lisbeth Lindberg, tlf.: 24 06 72 86/995 23 150