Børsmelding: Nye obligasjonslån med 10 års løpetid legges ut

11.11.2004 08.09 | børsmelding

(Oslo 11. november 2004) Statkraft har annonsert et tilbakekjøpstilbud til obligasjonseierne i STAKR01 (ISIN NO 001 016710.9) og STAKR03 (ISIN 001 016705.9). I den forbindelse har Statkraft AS gitt DnB NOR Markets og Nordea Markets et mandat på å tilrettelegge to nye 10 års obligasjonslån. Lånene vil legges ut med fast- og flytende rente.

Lånet med flytende rente vil legges ut med en kupongrente tilsvarende 3 måneders NIBOR tillagt en margin på 0,55% p.a. Endelig fastsettelse av kupongrenten vil skje
kl. 12.00 den 26. november 2004.
 
Lånet med fast rente vil legges ut med en kupongrente tilsvarende 10 års renteswap-kvotering (venstre siden) tillagt en margin på 0,55% p.a. Endelig fastsettelse av kupongrenten vil skje kl. 12.00 den 24. november 2004.
 
Oppgjør for begge lånene vil finne sted den 30. november 2004.
 
For ytterligere informasjon om vilkår og betingelser knyttet til de nye lånene kan en av tilretteleggerne kontaktes. I tillegg vil en kort beskrivelse av de nye lånene bli lagt ut på www.newsweb.no under tickerkode: STAKR01, STAKR03 og STAKR07. Års- og delårsrapporter for Statkraft er tilgjengelig på www.statkraft.no.
 
Kontaktperson:
Direktør IR Lisbeth Lindberg, tlf.: 24 06 72 86/995 23 150