Børsmelding: Kjøperne godkjente avtaler om EC-O Vannkraft og Rana

03.09.2004 08.00 | børsmelding

Statkraft offentliggjorde den 15. juli 2004 avtaler med et finsk konsortium bestående av EPV, KV og Outokumpu. Avtalene innebærer at Statkraft avhender sin eierandel på 20% i E-CO Vannkraft AS og at konsortiet får rettighet til 65% av kraftproduksjonen ved Rana kraftverk for en periode på 15 år. Styrene i EPV, KT og Outukumpo har nå godkjent avtalene. Avtalene er beskrevet i melding sendt børsen 15.7.2004.