Børsmelding: Emisjon av nye obligasjonslån gjennomført

24.11.2004 14.59 | børsmelding

Statkraft AS har tidligere meldt at selskapet legger ut to obligasjonslån med løpetid frem til 28.11.2014. I lånet med flytende rente (3 mnd NIBOR + 0,55% p.a.)(ISIN NO 001 024623.4) ble det tegnet kr 3.200.000.000. I lånet med fast rente (ISIN NO 001 024624.2) ble kupongen i dag fastsatt til 4,85% p.a. (inkl margin), og det ble tegnet kr 800.000.000.
 
Statkraft SF har kjøpt tilbake obligasjoner med pålydende verdi på totalt kr 3.727.200.000 i lånene STAKR01 og STAKR03.
                                                                                      
Kontaktperson:
Direktør IR Lisbeth Lindberg, tlf.: 24 06 72 86/995 23 150