Statkraft SF

Finansielle rapporter fra Statkraft SF er tilgjengelige som nedlastbare filer under.

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Statkraft SF 2013 1,3MB .PDF
Statkraft SF 2012 1,5MB .PDF
Statkraft SF 2011 2,5MB .PDF
Statkraft SF 2010 1,4MB .PDF
Statkraft SF 2009 2,4MB .PDF
Statkraft SF 2008 2,5MB .PDF
Statkraft SF 2007 4,2MB .PDF
Statkraft SF 2006 .PDF
Statkraft SF 2005 1MB .PDF