Kungsbacka fjernvarme

Hammargård og Borgås fjernvarmeverk ligger i Kungsbacka i Hallands län.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 120 GWh
Effekt: 73 MW

Hammargård fjernvarmeverk ble satt i drift i 2003 og består av en biobrenselkjele på 14 MW med tilhørende røykgasskondensator på 3,6 MW, samt to oljekjeler på 14 MW hver. Hammargård har også en varmepumpe med henholdsvis 2,8 MW varmeeffekt og 1,9 MW kjøleeffekt, samt tre kjølemaskiner på henholdsvis 1,2 og 1,2 og 1,8 MW for fjernkjøling.

Borgås fjernvarmeverk ble satt i drift i 2002 og består av en 30 bars biokjele på 6 MW med tilhørende røykgasskondensator på 1,2 MW, samt en 10 bars oljekjele på 6 MW. Generatoreffekten er på 0,8 MW.

Maksimalt effektbehov i Kungsbackas fjernvarmenett er om lag 48 MW om dagen, og anlegget leverer normalt rundt 105 GWh per år. Nettet ekspanderes årlig med om lag 4 GWh.